FURUKI YO-KIMONO

Vintage Kimono Shop

Location : London

Completion : 2020

An independent vintage Kimono shop “FURUKI YO-KIMONO” is opened in The Factory, a multi-purpose retail space set on Shacklewell lane in Dalston.

www.furukiyokimono.com